Tarcza Finansowa 2.0 - informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia procesu umorzeń w ramach Tarczy Finansowej 2.0 dla Przedsiębiorców z sektora MŚP, który rozpoczyna się już 18 listopada 2021 r., PFR na swojej stronie internetowej www.pfr.pl udostępnił niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji, zmieniony Regulamin oraz informacje związane ze szkoleniami.
Dokumenty te dostępne są pod poniższymi adresami na stronie PFR:
1) aktualny Regulamin Tarczy Finansowej 2.0 uwzgledniający zapisy dotyczące umorzenia obowiązujący od dnia 18.11.2021 r.:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp
2) komunikat dot. procesu umorzeń, osobny dla Mikroprzedsiębiorstw i dla MŚP:
https://pfrsa.pl/aktualnosci/rusza-proces-rozliczenia-i-umorzenia-subwencji-dla-mikrofirm-i-msp-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr-20.html
3) Informacja o codziennych szkoleniach online odbywających się od 8.11 do 19.11. br. od godziny 13.00 – dla Przedsiębiorców oraz pracowników banków:
https://intranet.bank.bps.corp/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci/news,6007,rusza-proces-rozliczenia-i-umorzenia-subwencji-dla-mikrofirm-i-msp-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr-20.html
4) prezentacja dotycząca zasad rozliczania Tarczy Finansowej 2.0. dla Przedsiębiorstw z sektora MŚP:
https://intranet.bank.bps.corp/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci/news,6007,rusza-proces-rozliczenia-i-umorzenia-subwencji-dla-mikrofirm-i-msp-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr-20.html