ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wilamowicach zawiadamia Członków Banku, że w dniu 16.09.2021 r o godz. 16:00 w Centrali Banku odbędzie się
ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH.

Porządek obrad