Zastrzeganie kart

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku, telefonicznie lub za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl.

  • Telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem telefonu 801 321 456 lub +48 86 215 50 50 (serwis Banku BPS S.A. jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu),
  • Za pośrednictwem portalu kartowego (http://www.kartosfera.pl/),
  • Za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu +48 828 828 828.