Kartosfera

Portal kartowy „Kartosfera” to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej. Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl.

Do korzystania z portalu kartowego konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe, np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome czy Safari.
Przeglądarki muszą mieć włączone przyjmowanie plików cookies oraz obsługę javascript.

W portalu kartowym Użytkownik może:

 1. zmienić numeru telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego;
 2. zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych;
 3. zastrzec posiadane karty płatnicze;
 4. aktywować zabezpieczenie 3D Secure;
 5. aktywować posiadane karty płatnicze;
 6. wyłączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych (o ile karty posiadają funkcję zbliżeniową);
 7. zmienić limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych;
 8. przeglądać listę autoryzacji  wykonywanych kartami kredytowymi;
 9. przeglądać i pobierać miesięczne zestawienia transakcji dla kart kredytowych;
 10. dokonać czasowej blokady/odblokować kartę płatniczą;
 11. przeglądać listę kart  zwirtualizowanych przypisywanych do każdej z posiadanych kart;
 12. dokonywać czasowej blokady, odblokowania  i usunięcia kart zwirtualizowanych, przypisanych do posiadanych kart;
 13. zarządzać aplikacją  mobilną  Planet Mobile, w tym aktywować aplikację na danym urządzeniu, zablokować czasowo aplikację mobilną, odblokować oraz zablokować aplikację na stałe na danym urządzeniu.