Karty debetowe

W ofercie dla Państwa mamy:

LIMIT KUMULATYWNY DLA KART ZBLIŻENIOWYCH

Informujemy, że w celu wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji zbliżeniowych wprowadzono limit kumulatywny. Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN poprzez zliczanie ich wartości. Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie kwoty 200 zł, Klient zostanie poproszony o wprowadzenie kodu PIN. Transakcja zostanie wykonana (pod warunkiem, że karta jest aktywna, na rachunku są dostępne środki oraz PIN jest poprawny).

Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Limit kumulatywny nie jest limitem dziennym, ani miesięcznym. Transakcje są zliczane bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane.

Na portalu Kartosfera.pl Użytkownik może zarządzać swoimi Kartami Płatniczymi.