Podstawowy Rachunek Płatniczy

Ceniąc wygodę obsługi rachunku bankowego wybierz Podstawowy Rachunek Płatniczy - Konto Przyjazne.

Konto Przyjazne to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów Indywidualnych nieposiadających rachunku płatnicznego w żadnym banku.

Konto Przyjazne to:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając zlecenia stałe,
  • bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS,
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju,
  • możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.