Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Wybierając Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy otrzymujesz:

  • dostęp do środków w centrali Banku oraz na filii w Pisarzowicach,
  • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • korzystanie z dodatkowych środków finansowych - kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
  • informację o stanie środków oraz bieżących operacji za pośrednictwem telefonicznej usługi na hasło.