Lokata terminowa Standard

Czas trwania

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Standard mogą być zakładane na okres od 1 do 24 miesięcy.

Oprocentowanie

Lokaty Standard oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza lokaty okresu. Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.

Minimalna kwota wkładu

Minimalna kwota wkładu lokaty terminowej wynosi 100 zł.

Dodatkowe postanowienia

Po upływie okresu depozyt może automatycznie odnowić się na kolejny okres. Klient może posiadać dowolną liczbę rachunków tego typu.