Gwarancje bankowe

Wybierając Gwarancje bankowe zyskujesz:

 • szansę na zbudowanie lepszych relacji z partnerami
 • eliminację potrzeby angażowania środków własnych w zabezpieczenie transakcji
 • wzmocnienie pozycji i wiarygodności firmy
 • elastyczność i różnorodność - wiele rodzajów gwarancji zabezpieczających interesy partnerów umów
 • zabezpieczenie płatności

oferujemy następujące rodzaje gwarancji:

 • Gwarancja przetargowa (wadialna)
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja należytego wykonania umowy
 • Gwarancja spłaty kredytu
 • Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi
 • Gwarancja zapłaty rat leasingowych
 • Gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego
 • Gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wygrywającym w ramach loterii
 • Gwarancja potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • Gwarancja stanowiąca kaucję gwarancyjną zabezpieczającą kwoty podatku lub zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa