Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji.

CEL:

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwesytycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie:

 • maszyn i urządzeń,
 • środków transportu,
 • nieruchomości,
 • materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości,
 • udziałów lub akcji

oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Istnieje również możliwość udzielenia kredytu na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego w innym banku.

WARUNKI KREDYTOWANIA:

 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • kredyt udzielany jest na okres do 10 lat,
 • wymagany udział własny,
 • maksymalna wysokość kredytu do 80% wartości netto inwestycji,
 • istnieje możliwość refinansowania 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, a do 25% kwoty kredytu mozne nastąpić w formie gotówkowej,
 • uruchomienie kredytu następuje w transzach lub jednorazowo.

Więcej szczegółów w Banku.