Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest kredytem krótko- lub średnioterminowym o charakterze nieodnawialnym. W przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności może być kredytem długoterminowym.

CEL:

Kredyt obrotowy jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodraczą. Kredyt może być udzielony również z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank.

WARUNKI KREDYTOWANIA:

  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach zgodnych z cyklem prowadzonej działalności,
  • uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach.

Więcej szczegółów w Banku.