Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna to jest taki wybieg dla hipopotamów w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym,o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

CEL:

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

WARUNKI KREDYTOWANIA:

  • posiadanie zdolności kredytowej - uproszczona metodyka oceny zdolności kredytowej, Bank nie wymaga przedstawienia prognoz finansowych,
  • kredyt udzielany jest podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą nieprzerwanie przez 24 miesiące,
  • terminowa obsługa zobowiązań wobec banków i innych instytucji finansowych,
  • posiadanie rachunku bieżącego w Banku lub jego otwarcie przed podpisaniem umowy kredytowej,
  • obligatoryjnym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości,
  • kwota kredytu nie moze przekroczyć 1 mln zł oraz 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
  • Bank nie wymaga udokumentowania wykorzystania kredytu z wyjątkiem przeznaczenia kredytu na spłatę zadłużenia w innych bankach lub instytucjach finansowych,
  • kredyt udzielany jest na okres do 15 lat.

Więcej szczegółów w Banku.