Rachunki bieżące

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach oferuje prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych. Rachunki bankowe umożliwiają przechowywanie środków pieniężnych, przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością, korzystanie z kredytów w ramach rachunku bieżącego.

Rachunek może być otwarty dla:

 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami

Posiadaczowi rachunku zapewniamy:

 • dostęp do pieniędzy w centrali Banku oraz Filii w Pisarzowicach, a także w rozległej sieci Bankomatów,
 • przelewy wykonywane z rachunków,
 • SMS Banking - powiadomienie o zmianach salda,
 • HomeBanking/InternetBanking - możliwość obsługi rachunku z biura lub domu,
 • obsługę płatności masowych,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku,
 • oprocentowanie zmienne.

Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie do rachunku kart:

 • VISA Business Debetowa,
 • MasterCard Business payPass Debetowa.

Ponadto oferujemy rachunek walutowy, służący do gromadzenia środków, przeprowadzania gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń krajowych i zagranicznych. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w jednostce Banku. Rachunek walutowy może być prowadzony w walucie: euro (EUR)dolar (USD) lub funt brytyjski (GBP).

Konto przeznaczone dla posiadających status rezydenta:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki wykonują wolne zawody,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność rolniczą.

Korzyści z posiadania rachunku:

 • bezpośrednie rozliczenia transakcji w walutach, bez kosztów przewalutowań,
 • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,
 • wygodny sposób przeprowadzania zagranicznych rozliczeń pieniężnych,
 • usprawnienie pracy, dzięki możliwości obsługi rachunku poprzez bankowość elektroniczną.

Do rachunku prowadzonego w walucie EURO, właściciel może ubiegać się o wydanie karty Debetowej Visa Business Euro.