O nas

Historia Banku Spółdzielczego w Wilamowicach sięga lat 60. minionego stulecia. W tamtym czasie teren gminy obejmował swym działaniem Bank Spółdzielczy w Kętach. W Wilamowicach znajdował się jedynie punkt kasowy. Chcąc załatwić jakąkolwiek sprawę, np. wziąć kredyt, należało jechać do Kęt. W 1962 r. część członków kęckiego banku doszła do wniosku, że potrzebne jest stworzenie odrębnej placówki w Wilamowicach. Dwudziestu z nich zebrało się 19 sierpnia 1962 r. na zgromadzeniu założycielskim nowej spółdzielni – Kasy Spółdzielczej. Wybrano Radę Nadzorczą, w skład której weszli: przewodniczący Stanisław Chmielniak, zastępca przewodniczącego Władysław Formas, sekretarz Władysław Jędrzejko oraz członkowie Stanisław Głuszek, Edward Pająk, Tadeusz Sznicer i Emil Hoder.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 27 sierpnia 1962 r. Tego dnia przyjęto statut i powołano Zarząd. W jego skład weszli: Kazimierz Grygierczyk jako prezes oraz członkowie Jan Wojciech i Józef Gawlik.

25 września 1962 r. Rada Nadzorcza wystąpiła o rejestrację do Sądu Powiatowego w Wadowicach, którą otrzymała 8 listopada. Bank rozpoczął działalność 2 listopada 1962r. Z początku funkcjonował w wynajmowanych pomieszczeniach w prywatnym domu. Obszar jego działania obejmował Wilamowice oraz sołectwa Dankowice, Stara Wieś, Pisarzowice i Hecznarowice. Wszystkie rozliczenia, działalność kredytowa i oszczędnościowo-rozliczeniowa, a także zakładanie rachunków, odbywało się na miejscu, w Wilamowicach. Pierwszym kierownikiem Kasy Spółdzielczej został Jerzy Królicki, skierowany na to stanowisko z Kasy Spółdzielczej w Kętach. W tamtym początkowym okresie w banku pracowały 4 osoby. Inicjatywa założycieli kasy spotkała się z przychylnością lokalnej społeczności: w grudniu 1962 r. miała 524 członków.

8 grudnia 1965 r. podjęto uchwałę o zmianie nazwy z Kasa Spółdzielcza na Bank Spółdzielczy. 30 sierpnia 1968 r. teren działalności został powiększony o Zasole Bielańskie, które do tej pory należało do Banku Spółdzielczego w Kętach.

Z roku na rok coraz bardziej oczywiste stawało się, że do rozwoju konieczny jest nowy budynek, przeznaczony wyłącznie na własne potrzeby. Pod koniec lat 60. kupiono działkę, zlecono opracowanie projektu i przystąpiono do budowy. Jesienią 1968 r. bank przeprowadził się do nowego obiektu, który z powodzeniem spełniał swoje funkcje do roku 1980, gdy podjęto decyzję o rozbudowie – dwunastoletni, parterowy dom zrobił się bowiem za ciasny. Dobudowano wtedy piętro. Kolejna modernizacja miała miejsce w roku 1998.

Cztery lata wcześniej, 27 grudnia 1994 r., Kazimierz Grygierczyk, Prezes Zarządu pełniący swoją funkcję nieprzerwanie od 1962 r., złożył rezygnację. Na jego miejsce wybrano Jerzego Królickiego, długoletniego dyrektora placówki, z bankiem związanego od pierwszych jego dni. Jerzy Królicki w Zarządzie pracował od 1966 r., początkowo jako członek, a od 1983 r. jako zastępca prezesa.

XXI w. to czas dalszego rozwoju. 5 marca 2004 r. otwarto filię w Pisarzowicach – największym sołectwie w gminie. Placówka mieści się w remizie, a mieszkańcy wsi zyskali łatwiejszy dostęp do wszystkich oferowanych przez bank usług. Dynamiczny rozwój zaowocował podjęciem decyzji o kolejnej, trzeciej już na przestrzeni trzydziestu lat, modernizacji budynku, tym razem o charakterze kompleksowym. Zreorganizowano wnętrze, zmieniono fasadę, unowocześniono infrastrukturę, wymieniono instalacje. Wykonano także szereg modernizacji, w wyniku których dostęp do placówki uzyskali niepełnosprawni. W marcu 2012 r. zakończył się kolejny, trwający od maja 2011 r., remont. Bank zyskał nowoczesny wygląd, co doceniają klienci, a wszyscy zatrudnieni – lepsze warunki pracy.

Oferta Banku jest stale unowocześniana i dostosowywana do współczesnych standardów. Od 2004 r. prowadzona jest obsługa kart płatniczych. W 2005 r. umożliwiono klientom prywatnym i firmom w pełni funkcjonalny dostęp do konta przez Internet. W tym samym roku uruchomiono usługę SMS-banking – sprawdzanie stanu konta za pomocą SMS-ów. Rok później ruszyła całodobowa infolinia – Bankofon. Bank ma trzy bankomaty. Pierwszy zainstalowano w wilamowickiej siedzibie w 2006 r., drugi w 2007 r. na stacji paliw Pisarzowicach, a trzeci w 2008 r. Dankowicach, w budynku przedszkola. W maju 2012 r. otwarto filię w Dankowicach. W 2019 r. zainstalowano nowe urządzenie recyklingowe w centrali Banku w Wilamowicach. W tym samym roku oddano do użytku klientom aplikację mobilną Nasz Bank, która umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od miejsca przebywania.

Teren działania banku obejmuje obecnie powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki, oświęcimski i Bielsko-Białą. W banku pracuje dwadzieścia osób.

14 października 2008 r. prezes Zarządu Jerzy Królicki złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Zastąpił go, Tomasz Królicki, który sprawuję funkcję Prezesa Zarządu do dziś. Obecna Rada Nadzorcza ukonstytuowała się 20 czerwca 2018 r. W jej skład wchodzą: przewodniczący Krzysztof Rogacz, zastępca przewodniczącego Kazimierz Gacek, sekretarz Danuta Krywult oraz członkowie Barbara Mleczko, Anna Mleczko oraz Franciszek Janik. Rada nadzoruje pracę zarządu, który od 17 kwietnia 2013 tworzą: prezes Tomasz Królicki, wiceprezes Elżbieta Paw oraz członek Katarzyna Peszel-Mas.

***

Od początku działalności, zgodnie w wymogami ówczesnego prawa, bank w Wilamowicach należał do krakowskiego oddziału wojewódzkiego Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych (CZSOP). W 1975 r. z połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i Państwowego Banku Rolnego utworzono państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank Spółdzielczy w Wilamowicach został członkiem oddziału wojewódzkiego BGŻ w Bielsku-Białej. W 1990 r. BGŻ przestał pełnić funkcję centralnego związku spółdzielczego, a umowy o współpracy na nowych zasadach podpisało z nim  1276 banków. Pozostałe utworzyły trzy nowe banki zrzeszające.

Kolejnym etapem przekształceń bankowego sektora spółdzielczego było powstanie w latach 90. XX w. dziewięciu banków regionalnych w formie spółek akcyjnych utworzonych przez banki spółdzielcze. Bank Spółdzielczy w Wilamowicach był zrzeszony w Małopolskim Banku Regionalnym w Krakowie.