Dane finansowe Banku

 •   31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
  Suma Bilansowa [w tys. zł]  66 766 73 046 80 323
  Należności od sektora niefinansowego i budżetowego  [w tys. zł] 30 532 32 841 35 608
  Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego  [w tys. zł] 58 845 64 829 72 081
  Zysk brutto  [w tys. zł] 345 331 226
  Zysk netto  [w tys. zł] 246 245 142
  Fundusze własne (uznany łączny kapitał) [w tys. zł] 7 377 7 554 7 788
  Fundusze własne* [w tys. Euro] 1 716 1 774 1 688
  Współczynnik kapitałowy [ % ] 22,90 22,61 21,45
  Współczynnik płynności [ do 3 m-cy] 3,30 2,51 1,15
  Miary płynności - współczynnik M2 1,94 1,93 2,02
  Kurs EURO [zł] 4,30 4,26 4,61

  *Bank Spółdzielczy powinien posiadać fundusze własne na poziomie min 1 mln EURO przeliczone wg średniego kursu NBP

 •  31.12.201631.12.201531.12.201731.06.2018
  Suma Bilansowa [w tys. zł] 54 771 49 746 61 661 62 395
  Należności od sektora niefinansowego i budżetowego  [w tys. zł] 32 277 31 882 30 590 30 365
  Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego  [w tys. zł] 47 389 42 603 53 963 54 376
  Zysk brutto  [w tys. zł] 380 317 560 202
  Zysk netto  [w tys. zł] 306 251 440 144
  Fundusze własne  [w tys. zł] 6 580 6 569 6 828 7 213
  Fundusze własne* [w tys. Euro] 1 487 1 541 1 637 1 654
  Uznany łączny kapitał 6 580 6 434 6 828 7 213
  Współczynnik wypłacalności [ % ] 19,46 19,59 20,89 23,14
  Współczynnik płynności [ do 3 m-cy ] 2,1 1,92 3,17 2,59
  Miary płynności - współczynnik M1 0,34 0,29 0,44 0,45
  Miary płynności - współczynnik M2 1,7 1,96 1,82 1,91
  Kurs EURO [zł] 4,424 4,2615 4,1709 4,3616
  *Bank Spółdzielczy powinien posiadać fundusze własne na poziomie min 1 mln EURO przeliczone wg średniego kursu NBP