Gwarancje BFG

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Wilamowicach są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne w Bankach, zgodnie z ustawą z dnia 14. grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.