Nasze działania

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach realizując swoją misję podejmuje różne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz promocji kultury naszego regionu. Dofinansowujemy działalność statutową organizacji społecznych i kulturalnych, sponsorujemy imprezy sportowe i kulturalne.