Raport dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej

 API PSD2  Bankowość Internetowa
  Raportowany kwartał  Dostępność (%)  Niedostępność (%)  Dostępność (%)  Niedostępność (%)
 14.12.2019 r. - 13.03.2020 r.  100,00 0,00 99,45 0,55
 14.03.2020 r. - 13.06.2020 r.  100,00 0,00 99,63 0,37
 14.06.2020 r. - 13.09.2020 r.
100,00 0,00 99,45 0,55
 14.09.2020 r. - 13.12.2020 r. 99,99 0,01 99,38 0,62
 14.12.2020 r. - 13.03.2021 r. 100,00 0,00 99,85 0,15