WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący - Krzysztof Rogacz
  • Zastępca Przewodniczącego - Kazimierz Gacek
  • Sekretarz - Danuta Krywult
  • Członek - Elżbieta Rak-Młynarska
  • Członek - Anna Mleczko
  • Członek - Franciszek Janik

Zarząd Banku:

  • Prezes Zarządu - Tomasz Królicki
  • Wiceprezes Zarządu - Elżbieta Paw
  • Członek Zarządu - Katarzyna Peszel-Mas