Bank Spółdzielczy w Wilamowicach
piątek 19 kwietnia 2019 r. | imieniny: Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf

Kredyt samochodowy

CEL:

Kredyt jest udzielany na zakup:

 • nowych i używanych - samochów osobowych,
 • nowych i używanych - motorowerów, motocykli i skuterów, podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

WARUNKI KREDYTOWANIA:

 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • minimalna kwota kredytu 10.000zł, maksymalna 80.000zł,
 • dopuszcza się możliwość kredytowania wraz z pojazdem zakupu pełnego pakietu ubezpieczniowego (AC, OC, NNW) znajdującego się w ofercie sprzedawcy, dodatkowego wyposażenia np. hak, instalacja gazowa, szyberdach, bądź zabezpieczenia np. autoalarm na który sprzedawca wystawi dodatkową fakturę,
 • celowość wykorzystania kredytu podlega rozliczeniu w wysokości 100% kredytu w terminie 30 dni od daty uruchomienia kredytu fakturą zakupu lub umową kupna sprzedaży (zawierającą adnotację o zarejestrowaniu pojazdu),
 • okres kredytowania maksymalnie 72 miesiące,
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych wraz z odsetkami, w ratach malejących (równe raty kapitałowe, odsetki malejące) lub równych (annuitetowych),
 • kredyt oprocentowany wg stałej stopy procentowej,

Wymagane dokumenty:

 • wniosek kredytowy(pobierz druk),
 • dokument stwierdzający źródło dochodów:
  • dla osób których wynagrodzenie lub emerytura wpływa na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w naszym banku od co najmniej 6 miesięcy, klient wypełnia samodzielnie we wniosku kredytowym informację o dochodach.
  • dla pozostałych klientów:
   • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaświadczenie o dochodzie wystawione przez zakład pracy (pobierz druk).
   • emerytów i rencistów, ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury lub renty oraz ostatni odcinek renty lub emerytury (może być wyciąg z konta osobistego).
   • prowadzących działalność gospodarczą (minimalny okres prowadzenia działalności 6 miesięcy):
    • opodatkowanych na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów)
     • REGON,
     • informacja o uzyskanych dochodach w roku podatkowym (pobierz druk),
     • roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni (poświadczone przez Urząd Skarbowy),
     • zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości (osoby dokonujące płatności składek ZUS oraz podatku za pośrednictwem rachunku bieżącego prowadzonego przez nasz bank mogą złożyć oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US),
     • Książka przychodów i rozchodów w przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości,
     • w przypadku prowadzenia pełnej księgowości: rachunek zysków i strat, bilans - aktywa i pasywa oraz przepływy pieniężne, wyniki za ostatni rok podatkowy i bieżące.
    • opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
     • REGON,
     • informacja o uzyskanych dochodach w roku podatkowym (pobierz druk),
     • roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni (poświadczone przez Urząd Skarbowy),
     • zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości (osoby dokonujące płatności składek ZUS oraz podatku za pośrednictwem rachunku bieżącego prowadzonego przez nasz bank mogą złożyć oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US),
     • Ewidencja przychodów do wglądu w przypadku braku ostatniej deklaracji podatkowej.
    • opodatkowanych w formie karty podatkowej:
     • REGON,
     • informacja o uzyskanych dochodach w roku podatkowym (pobierz druk),
     • decyzję z US o przyznaniu karty podatkowej na rok bieżący,
     • zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości (osoby dokonujące płatności składek ZUS oraz podatku za pośrednictwem rachunku bieżącego prowadzonego przez nasz bank mogą złożyć oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US).
   • prowadzących działalność rolniczą lub działy specjalne produkcji rolnej:
    • dokonujących ewidencji w księgach rachunkowych:
     • informacja o przychodach i wydatkach gospodarstwa rolnego (pobierz druk),
     • zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku zaległości w podatku rolnym lub nakaz płatniczny podatku rolnego wraz z dowodami wpłat z bieżący rok,
     • zaświaczenie z KRUS o braku zaległości lub oświadcznie (w przypadku posiadania konta rolniczego w naszym banku) o braku zaległości wobec KRUS,
    • nie prowadzących ewidencji:
     • nakaz płatniczy podatku rolnego,
     • informacja o przychodach i wydatkach gospodarstwa rolnego (pobierz druk).
Partnerzy:
Copyright © 2012 BS w Wilamowicach
Realizacja strony www: aimo.pl
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. zamknij X