Bank Spółdzielczy w Wilamowicach
wtorek 18 czerwca 2019 r. | imieniny: Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia

Kredyt Sezonowy

CEL:

Kredyt udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania wykorzystania środków.

WARUNKI KREDYTOWANIA:

 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • minimalna kwota kredytu wynosi 1 000zł a maksymalna 20 000zł,
 • maksymalny okres spłaty wynosi 24 miesięce,
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych wraz z odsetkami, w ratach równych (annuitetowych),
 • kredyt jest oprocentowany wg stałej stopy procentowej.
Minimum formalności, wystarczy złożyć:
 • wniosek kredytowy(pobierz druk),
 • dokument stwierdzający źródło dochodów:
  • dla osób których wynagrodzenie lub emerytura wpływa na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w naszym banku od co najmniej 6 miesięcy, klient wypełnia samodzielnie we wniosku kredytowym informację o dochodach.
  • dla pozostałych klientów:
   • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaświadczenie o dochodzie wystawione przez zakład pracy (pobierz druk).
   • emerytów i rencistów, ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury lub renty oraz ostatni odcinek renty lub emerytury (może być wciąg z konta osobistego).
   • prowadzących działalność gospodarczą (minimalny okres prowadzenia działalności 6 miesięcy):
    • opodatkowanych na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów)
     • REGON,
     • informacja o uzyskanych dochodach w roku podatkowym (pobierz druk),
     • roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni (poświadczone przez Urząd Skarbowy),
     • zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości (osoby dokonujące płatności składek ZUS oraz podatku za pośrednictwem rachunku bieżącego prowadzonego przez nasz bank mogą złożyć oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US),
     • Książka przychodów i rozchodów w przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości,
     • w przypadku prowadzenia pełnej księgowości: rachunek zysków i strat, bilans - aktywa i pasywa oraz przepływy pieniężne, wyniki za ostatni rok podatkowy i bieżące.
    • opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
     • REGON,
     • informacja o uzyskanych dochodach w roku podatkowym (pobierz druk),
     • roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni (poświadczone przez Urząd Skarbowy),
     • zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości (osoby dokonujące płatności składek ZUS oraz podatku za pośrednictwem rachunku bieżącego prowadzonego przez nasz bank mogą złożyć oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US),
     • Ewidencja przychodów do wglądu w przypadku braku ostatniej deklaracji podatkowej.
    • opodatkowanych w formie karty podatkowej:
     • REGON,
     • informacja o uzyskanych dochodach w roku podatkowym (pobierz druk),
     • decyzję z US o przyznaniu karty podatkowej na rok bieżący,
     • zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości (osoby dokonujące płatności składek ZUS oraz podatku za pośrednictwem rachunku bieżącego prowadzonego przez nasz bank mogą złożyć oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US).
   • prowadzących działalność rolniczą lub działy specjalne produkcji rolnej:
    • dokonujących ewidencji w księgach rachunkowych:
     • informacja o przychodach i wydatkach gospodarstwa rolnego (pobierz druk),
     • zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku zaległości w podatku rolnym lub nakaz płatniczny podatku rolnego wraz z dowodami wpłat z bieżący rok,
     • zaświaczenie z KRUS o braku zaległości lub oświadcznie (w przypadku posiadania konta rolniczego w naszym banku) o braku zaległości wobec KRUS,
    • nie prowadzących ewidencji:
     • nakaz płatniczy podatku rolnego,
     • informacja o przychodach i wydatkach gospodarstwa rolnego (pobierz druk).

*RRSO Kredytu Wakacyjnego wynosi 12,29% dla kredytu w wysokości 8.000,00 zł, spłacanego w 24 ratach miesięcznych, w tym 23 raty kapitałowo-odsetkowych w kwocie 352,73 zł każda oraz ostatnia rata w kwocie 352,04 zł, z oprocentowaniem stałym 5,49% i prowizją za udzielenie kredytu w wysokości 6% kwoty kredytu tj. 480,00 zł.  W ramach RRSO uwzględniono całkowitą kwotę kredytu wynoszącą 8.000,00 zł, całkowity koszt kredytu w wysokości 944,83 zł - na który składają się w/w prowizja w wysokości 480,00 zł i odsetki za cały okres kredytowania w wysokości 464,83 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 8.944,83 zł. W zakresie powyższych wyliczeń przyjęto założenia, że kredyt zostanie wypłacony 22-05-2019r., a spłata rat będzie następowała 20-go dnia każdego miesiąca począwszy od 20-06-2019r. Stan na dzień 22-05-2019r. Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 
ATRAKCYJNE WARUNKI - ZAPRASZAMY!!!

Partnerzy:
Copyright © 2012 BS w Wilamowicach
Realizacja strony www: aimo.pl
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. zamknij X