SMS Banking

SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez banki. W usłudze SMS Bankingu najważniejsze są wygoda i prostota - komórkę klient ma zawsze przy sobie i przez nią może nawiązać kontakt z bankiem z dowolnego miejsca, właśnie wtedy, kiedy tego potrzebuje. Informacja przychodząca w postaci standardowego SMS z banku może być odczytana i jest dostępna w każdej chwili w pamięci telefonu. Należy pamiętać, że wiadomość SMS składa się z maksymalnie 160 znaków.

Informacje które moży otrzymać za pośrednictwem usługi SMS Banking:

  • generowane w wyniku powstania dokumentu bilansowego w banku (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Winien lub operacji Ma). Wiadomość taką klient dostaje już w ciągu pojedynczych sekund od czasu powstania operacji,
  • generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od klienta (np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji),
  • wysyłane codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni, gdy saldo uległo zmianie). SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo, informację o obrotach WN i MA z dnia oraz wolne środki.
  • informacje o ważnych wydarzeniach na rachunku wysyłanych raz dziennie takich jak zbliżający się koniec limitu kredytu, nie wykonanie zlecenie okresowe itp.
  • wiadomości marketingowe.