Wyciąg e-mail

Zmieniając wyciągi papierowe na elektroniczne e-mail chronią Państwo razem z nami środowisko. W Banku Spółdzielczym wiemy, jak ważne jest środowisko. Teraz także Państwo mogą się przyczynić do ochrony lasów. Wystarczy zmienić wyciąg papierowy na przyjazny środowisku wyciąg elektroniczny. Wyciąg zawiera dokładnie te same informacje co Twój wyciąg papierowy. Jest równorzędnym dokumentem bankowym, rejestrującym Twoje transakcje i może być podstawą do ewentualnych reklamacji wykonanych działań na Twoim rachunku.

Zalety wyciągów przesyłanych bezpośrednio na adres e-mail:

  • szybko i wygodnie,
  • bezpłatnie,
  • oszczędzasz środowisko.