Google Pay

Od 03.10.2018 roku została uruchomiona usługa płatności mobilnych kartami Zrzeszenia BPS za pomocą Smartfonu. Z usługi są wyłączone jedynie Naklejki Zbliżeniowe oraz karty do Podstawowego Rachunku Płatniczego.

Aby można było realizować transakcje przy użyciu telefonu, należy dokonać samodzielnej tokenizacji na telefonach z systemem Android i funkcją NFC.

Tokenizacja karty będzie możliwa po „ściągnięciu” ze Sklepu Play i zainstalowaniu na telefonie aplikacji Google Pay. Po instalacji aplikacji postępując zgodnie z podpowiedziami i komunikatami należy dodać w niej kartę Grupy BPS. Podczas dodawania nowej karty Użytkownik musi zostać zweryfikowany w celu potwierdzenia własności tokenizowanej karty. Weryfikacji można dokonać wprowadzając kod aktywacyjny przesłany SMSem na numer telefonu zarejestrowany do obsługi portalu Kartosfera.pl i transakcji 3DSecure. Po poprawnym zapisaniu karty w telefonie Użytkownik od razu może realizować nim płatności mobilne w terminalach POS obsługujących płatności zbliżeniowe oraz w aplikacjach mobilnych obsługujących płatności Google Pay.

Aplikacja Google Pay jest ogólnie dostępną, darmową aplikacją, z której mogą korzystać jednocześnie klienci wszystkich Banków, które wdrożyły usługę tokenizacji kart. Aplikacja służy wyłącznie do realizacji płatności mobilnych.

W związku z uruchomieniem tokenizacji kart wprowadzone zostały nowe funkcje na portalu Kartosfera.pl. Po przeprowadzeniu tokenizacji karty w aplikacji mobilnej, Użytkownik na portalu Kartosfera.pl, będzie mógł zarządzać listą przypisanych tokenów do każdej swojej karty, jak również zablokować czasowo token, odblokować go, oraz usunąć. Każda z tych czynności będzie odzwierciedlona na urządzeniu mobilnym. Nowe funkcje dostępne na portalu zostały opisane tutaj.