Mój rachunek

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach wdrożył w bankomatach nową usługę „Mój rachunek”, z której już dziś mogą Państwo korzystać. Usługę uruchamia pracownik Banku jednorazowo w dowolnej placówce Naszego Banku. Następnie należy ustalić PIN do usługi. Nowa usługa ma na celu podniesienie bezpieczeństwa realizowanych transakcji online w bankomatach i udostępnienie Państwu dodatkowych, darmowych usług związanych z Państwa rachunkiem:

 • Wypłaty gotówki,
 • Wykonywanie przelewów zdefiniowanych w Internet Bankingu,
 • Sprawdzenie zaplanowanych operacji,
 • Sprawdzenie stanu rachunku i ostatnich operacji,
 • Wydruk wyciągu,
 • Doładowanie telefonów komórkowych prepaid.

Zachęcamy do korzystania z usług w bankomatach Banku Spółdzielczego w Wilamowicach.

Uruchomienie usługi „Mój Rachunek” w bankomacie (jednorazowo):

 1. Wprowadzić kartę do czytnika bankomatu,
 2. Wprowadzić PIN,
 3. Wybrać opcję „Odblokuj PIN” ,
 4. Następnie opcja Aktywuj usługę Mój rachunek,
 5. Jako hasło wpisać ten sam PIN dwukrotnie,
 6. Nacisnąć Akceptuj.